Carina er blitt AKTIVinstruktør!

Denne våren har Carina gått studiet Trening og kreft ved Norges Idrettshøgskole.

Studiet er et sammarbeid mellom NIH, Oslo Universitetssykehus og Aktiv mot kreft. Studiet utdanner idrettspedagoger, personlige trenere og fysioterapeuter til å kunne tilrettelegge trening for personer som har vært gjennom kreftbehandling.

AKTIVinstruktører har kjennskap til og kunnskap om ulike senskader etter kreftbehandling og hvordan man best kan tilrettelegge trening med slike skader.

Ønsker du kontakt med Carina? Ring eller mail:

97761522  carina@aktiviteten.no

 Artikler

Åpen dag på Aktiviteten

Velkommen søndag 5.5 fra kl 10.00!

Løpegruppe

Det er vår og Aktivitetens løpegruppe er tilbake!

Ny Slyngetime

Vi introduserer SlyngeSirkel!

Styrketime på Os

Gladmelding til våre medlemmer på OS!

Juletilbud 2018

Meld deg inn med vårt juletilbud og du får tilgang til alle våre tre avdelinger og gruppetimer!

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.

Nettside levert av ibooking.no